Шинэ мэдээ

Олон улсын шинжлэх ухааны Академич доктор, профессор
Үндсэн захиргаа: Өвөрхангай аймаг, Уянга сум,

Нийтлэгдсэн: Ярилцлага
Дээш