Шинэ мэдээ

Ш.Ванчаарай хуучнаар Засагт ханы аймаг, одоогийн Завхан аймагийн Чандмань-Өлзийт (одоо Яруу-Алдар) сумын нутагт бага Шонт хэмээх газарт малчин ард Ядамжавын хоёр дахь хүү болон 1933 он буюу харагчин тахиа жилийн зуны эхэн сарын шинэдээр төржээ. Өвөг эцэг Шагж тайж, эмэг эх Төмөр нар бяцхан хүүгийн амьдралд гүн гүнзгий налөө үзүүлсэн хүмүүс байлаа.

Нийтлэгдсэн: Ярилцлага
Дээш