Алтан чагнуур - Items filtered by date: 1 дүгээр сарын 2017

1952 оны XI сарын 9-нд Улаанбаатар хотноо төрсөн.
1975 онд ЗХУ-ын Пятигорск хотноо Эмзүйн дээд сургууль дүүргэж эмзүйчийн мэргэжил эзэмшсэн.

Нийтлэгдсэн: Ярилцлага
Дээш